PeggyBrown

17 tekstów – auto­rem jest Peg­gyBrown.

Gdy przez ułamek se­kun­dy Two­je życie stra­ci sens, pos­ta­raj się,
by przez następny ułamek zys­kało dwa ra­zy więcej. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 lutego 2011, 21:40

Spa­dając w dół, w głąb życia,
miałam tyl­ko jed­no marze­nie- nie roz­trzas­kać się w drob­ny pył, by zos­tał Ci po mnie cho­ciaż je­den mały ślad. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 grudnia 2010, 19:51

Po­magam wszys­tkim na około, tyl­ko jed­nej oso­bie ciągle nie potrafię...
Sobie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 grudnia 2010, 21:24

O jed­no złudze­nie za dużo i pstryk, nie ma już nic. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 31 lipca 2010, 20:50

A ja Ci uwie­rzyłam, gdy obiecywałeś,
że już nig­dy nie za­witasz w moim życiu... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 29 lipca 2010, 19:55

Ty­le o so­bie wiemy, ile ze swych ust usłyszymy. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 7 lipca 2010, 23:07

Tab­liczka białej cze­kola­dy? Jest. Łyk niega­zowa­nej wo­dy? Jest.
Czy­li do szczęścia bra­kuje mi już tyl­ko Ciebie. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 4 lipca 2010, 20:00

Prze­ras­ta mnie myśl, że możesz w każdej chwi­li odejść i już nig­dy nie wrócić. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 3 lipca 2010, 12:16

Od­chodząc, proszę Cię, zwy­zywaj mnie, zrównaj z ziemią,
bym mogła za­pamiętać Cię z tej złej stro­ny, a nie z dobrej. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 30 czerwca 2010, 17:31

Od­bierając mi nadzieję, odeb­rałeś wszystko. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 26 czerwca 2010, 22:12

PeggyBrown

Użytkownicy
O P Q
Kalendarz
Znajomi
Aktywność